Kalendarium 2022

Måndagen den 6 december träffades styrelsen för att bland annat planera nästa års kalendarium. Alla datum för nästa års viktiga händelser finns tillgängliga i klubbens kalender här på webben.