Påminnelse om eldningsförbud

Tänk på att det råder skärpt eldningsförbud på Tallskär, var extra försiktig och följ Västmanlands länsstyrelses råd och rekommendation.

Det innebär att det fortsatt är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

En viktig skillnad med det skärpta eldningsförbudet är att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna, fasta, grillplatser, utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Ha vatten nära till hands

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att ha vatten nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.