Årets fakturor har skickats ut

30 oktober, 2022 at 18:09

Styrelsen har skickat ut fakturor till samtliga medlemmar nu. De har skickats via e-post och förfallodatumet är satt till sistan november.

Nu är mätningen gjord

24 oktober, 2022 at 8:39
Mätningen av båtbottnar är äntligen gjord och allt gick bra, vi var till och med klara innan lunch. Mätförrättarna hade aldrig förut sett så väl uppmärkt slip förut och tack vare det gick det både snabbt och smidigt. Stort tack till alla som har varit med och bidragit till att snickra skyltar och satt upp och märkt var båt på slipen. Utan er hade det inte alls blivit lika bra!
Mätningen ligger till grund för den inventering som klubben ska göra. Känslan hos oss som var med på slipen var att det var en större andel båtar som hade bra värden än vad vi hade förväntat oss. Det slutgiltiga resultatet av mätningen kommer förhoppningsvis inom en vecka och då har vi svart på vitt hur mätningen gick. Därefter ska vi, tillsammans med miljökontoret, titta på mätresultatet för att veta vilka båtar som behöver saneras. När vi vet vilka båtar som behöver saneras kommer varje enskild båtägare bli kontaktad.
  • Vill du ha ett specifikt intyg för just din båt så går det bra, jag lägger upp information på webben och på Facebook med information så snart jag har den.
  • Vi har några medlemmar vars båtar inte stod på slipen vid mättillfället, dessa är alltså inte med i inventeringen. Vi får återkomma om hur dessa ska hanteras lite längre fram, just nu vet vi inte hur dessa ska hanteras.
OBS! Vi kommer att kommunicera via mejl till varje enskild båtägare så se till att ha rätt mejl i medlemsregistret😊.

XRF-Mätning av samtliga båtar på slipen

11 oktober, 2022 at 19:06

Det här gäller alla medlemmar som har sin båt på slipen i Torshälla!

Söndagen den 23 oktober kommer samtliga båtar på slipen att XRF-mätas. Båtbotten kommer alltså att mätas för att se om den innehåller biocider och i vilken koncentration. Med på plats har vi firman Happy Boats som kommer att vara klubbens mätförrättare. Det är ca 80 båtar på slipen som ska mätas, det behöver alltså gå rätt så smidigt om vi ska hinna med alla båtar på en och samma dag. För att lyckas med det behöver vi hjälpas åt.

Tillagd information: Du som båtägare behöver inte vara med på plats när mätningen genomförs.
Du som är ägare till en båt på slipen har till ansvar att se till att mätning kan utföras på din båt, t.ex. genom att:

  1. …din båt befinner sig på slipen för mätning den 23 oktober.
  2. …din båts båtbotten är tillgänglig så att det går att få enkel åtkomst till den.
  3. …ditt hus/tält inte är låst eller på annat sätt barrikaderat.

Finns det hinder som gör att klubben inte kan mäta din båt den 23 oktober finns det en risk för att du själv behöver bekosta en mätning av din båtbotten. Båtar som inte kan styrka en biocidfri båtbottenfärg via ett intyg från en mätförrättare kan på sikt inte längre ha kvar sin slipplats, så det är viktigt att vi hjälps åt så att det går så smidigt som möjligt den 23 oktober.

Har du frågor eller information som är bra att ha om din båt till mätningen den 23 oktober går det bra att kontakta miljöombud: Andreas Gerhardsen, 0702-90 07 71

Årets fakturering sker i början av november

11 oktober, 2022 at 18:50

Årets fakturering beräknas göras i början av november med förfallodatum sista november. Kom ihåg att klubben även i år kommer att fakturera via mejl. Det här betyder att det är viktigt att klubben har rätt e-postadress i medlemsregistret. Varje enskild medlem ansvarar för att hålla medlemsregistret uppdaterat, vet du med dig att du har bytt eller vill/behöver meddela ny e-postadress så går det bra att kontakta någon i styrelsen eller meddela via mejl:

Familjedagen inställd

18 augusti, 2022 at 20:33

Nu på lördag var det tänkt att vara familjedag på Tallskär. P.g.a det dåliga vädret ställs den planerade familjedagen in. Vi tror inte att så många kommer att deltaga i det dåliga vädret.

Mvh Styrelsen