Årets fakturering sker i början av november

Årets fakturering beräknas göras i början av november med förfallodatum sista november. Kom ihåg att klubben även i år kommer att fakturera via mejl. Det här betyder att det är viktigt att klubben har rätt e-postadress i medlemsregistret. Varje enskild medlem ansvarar för att hålla medlemsregistret uppdaterat, vet du med dig att du har bytt eller vill/behöver meddela ny e-postadress så går det bra att kontakta någon i styrelsen eller meddela via mejl: info@tmk.nu