Årsmöte på slipen nu på lördag!

Vi har nu fått till en ny tid för årsmöte istället för det som blev inställt i november 2020. Vi bjuder istället in till årsmöte på slipen den 17 april klockan 12:00. Utomhus kan vi hålla avstånd till varandra.

Agendan är densamma som skickades ut till årsmötet vi skulle haft i november.

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föredragning av styrelse och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-2020
 6. Resultatutfall mot budget för verksamhetsåret 2019-2020
 7. Revisionsberättelse för 2019-2020
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för verksamhetsåret 2020-2021
 10. Beslut angående till årsmötet inlämnade motioner
 11. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2020-2021
 12. Val av valberedning för år 2021
 13. Beslut om nya medlemsavgifter i klubben
 14. Frågor om miljökraven framöver
 15. Avslutning