INFOBREV från Mälarens båtförbund från nr. 2 2021

Här är årets andra informationsbrev för i år från Mälarens båtförbund. Lite roligt är att vår granne Sampo Myllylä från BK Tor väljs in i miljökommittén i Mälarens båtförbund.

2327_INFO-brev nr 2 2021