Information kring utbyte av ledverk i Södertälje kanal

Vi vill informera om kommande arbeten 1 mars – 30 april som gäller utbyte av ledverk i Södertälje kanal från Maren i norr till Igelstaviken i söder.
Arbetena berör främst större fartyg, men dykare finns i vattnet så vänligen iaktta stor försiktighet. Ge akt på varningsflagga för Dykare i vattnet. Vi ber er sprida denna information vidare till era medlemmar.
Ytterligare information finns här