Styrelsemöte 2023-10-02

Styrelsen har träffats och här kommer en summering av de frågor som har diskuterats under kvällen. Det är ett sammandrag av det styrelsen pratat om och är en del av ett nytt förslag, att summera varje styrelsemöte och kommunicera det via en nyhet på webben. Syftet är att alla medlemmar ska ges möjlighet att ha insyn i styrelsens arbete.

1. Städdagarna har gått bra och så även stängningen av Tallskär. Anders D kommer att åka ut till Tallskär i november och elda, en tradition som håller i sig.

2. Det finns en chans att göra sin arbetsplikt kvar och det är att tömma flotten och åka med avfall till ReTuna när den anländer till slipen. Vilket datum det blir vet vi inte i dagsläget men vill du hjälpa till så skriv på facebook.

3. Upptagningen på både spåret och kranen gick bra. Inga incidenter!

4. Sjösättning av kranbåtar är preliminärbokad till 27 april 2024

5. Sjösättning av spårbåtar är preliminärbokad till kl. 08:00 den 27 april

6. Inga nya medlemsansökningar har inkommit och inga medlemmar har gått ur föreningen

7. Miljö – Två medlemmar har påbörjat sanering av sina båtbottnar. Det är de första som använder rekommenderad gel och sedan planerar att applicera epoxi. Behöver du också påbörja din sanering så tänk på att boka startbesiktning i så god tid för som möjligt.

8. En motion har inkommit till årsmötet och den kommer att aviseras innan i vanlig ordning och publiceras i samband med kallelsen. Årsmötet är den 8 november.

9. Under hösten görs den årliga faktureringen, det administrativa arbetet av detta påbörjas nu.

10. Under övriga frågor diskuteras förändring av slipområdet. Styrelsen inväntar offert på att göra markarbete och sätta en ny grind in till slipområdet än den som finns idag. Den nya ingången kommer att vara mot kohagen med en parkering (grusplan) utanför. Detta kommer att tas upp på årsmötet. 

11. Styrelsen lägger till en stående avslutande punkt på varje styrelsemöte hädanefter, med syfte att summera styrelsemötets innehåll och kommunicera det på hemsidan till alla medlemmar.