Styrelsmöte 2023-10-23

Ikväll var det styrelsemöte och ett extra långt möte eftersom det är det sista så här inför årsmötet, som kommer att äga rum i Rådhuset i Torshälla kl. 19:00. Delar av valberedningen och våra revisorer var på besök och redovisade det arbete som gjorts.

Styrelsen har valt in en ny medlem, Paul, som ska ha sin båt på slipen. Kallelsen till årsmötet kommer att skickas ut digitalt innan onsdag och det kommer läggas ut en blänkare på webben och på Facebook.

En fråga kom upp angående om huruvida stadgarna gick att finna på webben eller inte, det verkar som att de saknas på nya webben, det behöver åtgärdas.