Webbuppdatering

Webben har uppdaterats och det finns några små förändringar.
Det finns tre huvuddelar på sidan:

  • Om klubben
  • Medlemssidan
  • Miljö

Allt som ligger under “Medlemssidan” är sådant som endast är till för våra medlemmar. Nytt är att det krävs ett lösenord för att komma åt dessa sidor. Här finns information som är riktad till medlemmar, du kan boka gäststugan och ta del av kommande styrelseprotokoll.

Lösenordet kommer att delas i vår facebookgrupp och på kommande fakturor.