Planeringsdagar 2024

Hej alla medlemmar och båtentusiaster!
Styrelsen vill dela med oss av några höjdpunkter från årets planeringsdagar som ägde rum hos Berglunds Åkeri i Torshälla idag söndagen den 4 februari. Det var ett produktivt möte med nio deltagare från styrelsen och här följer en sammanfattning av vad som diskuterades:
📑 Vi har bekräftat dagordningen och godkänt det senaste mötesprotokollet. Kontinuerlig transparens och uppföljning är viktigt för oss.
💼 Ekonomiskt sett står vi starka. Det har varit lite tekniska problem med klubbens medlemsregister vilket har medfört förseningar av faktureringen. Vi räknar med att årsavgifterna skickas ut under februari till alla medlemmar. Vår kassör har gett oss en uppdatering om våra finanser, med pengar som säkert förts över till sparkontot och en hälsosam balans på driftskontot. Dessutom har vi avsatt 110 000 kronor för framtida investeringar och underhåll.
🗓️ När det kommer till aktiviteter för 2024, har vi gått igenom kalendariet som även finns tillgängligt på vår webbplats. Glöm inte att kika där för att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang!
👥 Angående medlemsärenden, vi välkomnar en ny ansökan från en Coronet-ägare som vill förlägga sin båt hos oss. Vi försöker kontakta honom för att diskutera detaljerna.
🌱 Miljöfrågor är alltid i fokus, och vi är stolta över att redan ha inventerat 77 båtar för XRF-mätningar (totalt). Cirka 40 av dessa behöver saneras. Klubben har som mål att vara helt biocidfri 2025 vilket gör att väldigt många båtar behöver börja saneras under det här året. Två båtar påbörjade sin sanering förra året.
💡 Styrelsen söker även efter någon eller några som vill vara ansvariga för Tallskär och dess upprustning inför framtiden. En person som kan samordna, hålla ihop och bidra till att realisera de planer och idéer som finns. Är du intresserad? Hör av dig till någon i styrelsen!
💡 Slutligen diskuterade vi hur vi ska hantera mötesprotokoll framöver. Det har uttryckts en önskan om att publicera dessa på vår hemsida för ökad tillgänglighet och insyn – något vi planerar att genomföra.

Tack för att ni är en del av vår gemenskap och vi ser fram emot ett år fyllt av gemensamma insatser och båtglädje!

Varmaste hälsningar, Styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb